Tag: solarni paneli voda

Solarni kolektori

SOLARNI PANELI I KOLEKTORI   Solarni kolektori predstavljaju inovativnu tehnologiju koju Pingvin Slavica, kao preduzeće posvećeno održivom razvoju, aktivno koristi radi proizvodnje toplote ili električne energije. Ovi uređaji su dizajnirani kako bi maksimalno iskoristili sunčevu svjetlost i pretvorili je u korisnu energiju. Pingvin Slavica koristi solarni panel s fotoćelijama koje apsorbiraju sunčevu energiju i pretvaraju…

Call Now Button